Breaking News
recent

Još nisu ispunjeni uslovi za prelazak na digitalizaciju u BiH

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH zaključilo je da je stanje u procesu prelaska sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje u BiH alarmantno,

jer u preostalih 55 dana do ispunjavanja obaveze prelaska, zakonodavna i izvršna vlast, te javni RTV servisi BiH nisu ispunili zadatke u započinjanju procesa digitalizacije u BiH.

Iz RAK-a je saopšteno da će Vijeće Agencije ponovo uputiti Vijeću ministara BiH prijedlog interventnih mjera usmjerenih ka donošenju rješenja s ciljem ublažavanja mogućih negativnih posljedica neispunjavanja međunarodnog sporazuma, zaštite interesa TV stanica, te krajnjih korisnika – građana BiH.

Vijeće RAK-a upozorava da emitovanje TV programa poslije 17. juna, u najvećem broju slučajeva, neće biti moguće u okvirima dodijeljenih tehničkih uslova dozvole. S obzirom da ovaj problem nije u odgovornosti TV stanica, već isključivo BiH koja nije ispunila uslove za prelazak na digitalno emitovanje, s ciljem ublažavanja mogućih negativnih posljedica, Vijeće je zaključilo da će Agencija omogućiti nastavak važenja uslova dozvole, uz obavezivanje kablovskih distributera da nastave distribuciju programa kada TV stanice same obezbijede signal, piše Srna.

(rtvslon / media-sat.net)

Nema komentara:

Pokreće Blogger.