Weather (state,county)

Najnovije vijesti

Crna Gora ima oko 150 000 pay-TV pretplatnika

Prema najnovijim podacima Agencije za elektronske medije Crne Gore, broj pay-TV pretplatnika u ovoj zemlji na dan 30. septembra 2013. godine iznosio je 146 433.

U poređenju sa brojem priključaka na kraju juna 2013. godine zabilježen je pozitivan trend u kretanju broja korisnika usluge distribucije radio i TV programa. Broj priključaka je za period od tri mjeseca uvećan za 1 483 ili 1,02%.

Prema istim podacima, 24,83% stanovništva u Crnoj Gori koristi samo zemaljsku (besplatnu) televiziju. S druge strane, preostalih 75,17% domaćinstva su se odlučili za korištenje jedne od alternativnih platformi - KDS, MMDS, DTH, IPTV. IPTV platforme bilježe najveće tržišno učešće (30,75%) u odnosu na zemaljsku televiziju (24,83%), zatim slijede DTH platforme (22,52%), MMDS (11,88%) i KDS platforme (10,01%). U posmatranom periodu se pored rasta broja priključaka na nivou tržišta usluga sa uvjetnim pristupom od 1,02%, bilježi i rast korisnika kod DTH platforme od 3,42%, zatim slijede IPTV (1,07%) i MMDS (0,49%), dok je KDS platforma zabilježila pad od 3,55%.

Nema komentara