Weather (state,county)

Najnovije vijesti

Lansiranje satelita Amos-4 u avgustu ili septembru

Lansiranje Spacecom-ovog satelita Amos-4 okvirno bi se trebalo desiti u avgustu ili septembru ove godine.

Masa satelita pri lansiranju će biti oko 3,4 tona.

Amos-4 će imati veliki broj Ka i Ku-band transpondera, a radit će na orbitalnoj poziciji 65 °E odakle će pružati cijeli niz satelitskih usluga za Rusiju, Bliski Istok i druge regije. Satelit će biti izgrađen na bazi platforme AMOS-HP s planiranim vijekom oko 12 godina.

(satlaunch.net / media-sat.net)

Nema komentara