Weather (state,county)

Najnovije vijesti

Digitalizacija u BiH: Ipak se kreće!

 

Digitalizacija tv signala u BiH dolazi sporo, ali za razliku od nekih drugih stvari koje ne mrdaju sa mrtve tačke, ova se ipak kreće. Za sada to, iz ugla vlasnika tv prijemnika, ne ide onom dinamikom kojom bi svi željeli. Čak i oni rokovi koji su precizirani dozvolama su probijeni a procenti pokrivenosti teritorije se navlače i daleko su od realnog stanja na terenu. Mape pokrivenosti, mogli bismo laički reći su teoretske, u stvarnosti, zbog konfiguracije terena u većem dijelu BiH, mnogo je crnih rupa do kojih signal nije došao.

No hajdemo detaljno obrazložiti kako sada stoje stvari sa digitalnim tv signalom u BiH i šta se do sada uradilo.

Trenutno u BiH digitalni zemaljski tv signal se emituje putem dva multipleksa. Multipleks A je onaj što je rezervisan za javne emitere. Emitovanje je trebalo početi već davno, ali sporenja oko vlasništva nad emisionom opremom na lokacijama između Javnog servisa i entitetskog emitera u RS-u su zakomplicirale stvari te je početak emitovanja imao ogromno kašnjenje. Nakon svih trvenja na kraju je instalirana oprema za DVB-T standard i emitovanje u Multipleksu A je počelo za 3 grada; Sarajevo, Banjaluka i Mostar. Iako su u planu bile dodatne lokacije za emitovanje sve je stavljeno na čekanje zbog potrebe da se ide sa novim DVB-T2 standardom emitovanja. Tako dolazimo do toga da je Javni servis BiH, odnosno nadležno Ministarstvo raspisalo tender za nabavku opreme za potrebe emitovanja u Multipleksu A u DVB-T2 standardu.

Javni natječaj je trebao biti završen u mjesecu septembru ove godine, ali se rok pomjera zbog žalbe kompanije BBS d.o.o. Sarajevo te se kao novi rok određuje 07.10.2022. godine. No, nakon 07.10. građani nisu saznali ni ko su bili ponuđači, niti koji ponuđač je izabran kao najpovoljniji i kao pobjednik ovog tendera. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine ovome pristupa krajnje netransparentno, ne nudi informacije o javnom natječaju, a na naše višestruke upite u kojoj fazi je ovaj tender ne odgovara. Ono što iz drugih izvora saznajemo da je cjelokupan proces dodijeljivanja posla po ovom javnom natječaju “zapeo” na Uredu za razmatranje žalbi koji također građanima ne nudi nikakve informacije putem svoje web stranice, na kojoj se u sekciji vijesti kao zadnje informacije mogu naći članci iz 3. mjeseca 2021. godine.


Nakon propasti Multipleksa C, Multipleks D kao jedina svijetla tačka

Da bi se stvari sa digitalizacijom ubrzale, krenulo se u realizaciju dodjele kapaciteta u Multipleksu C. Nakon provedenog javnog natječaja kao najpovoljniji ponuđač za upravljanje Multipleksom C odabrana je firma Multiplex service BH d.o.o. Firma je osnovana od strane sljedećih komercijalnih TV stanica:  NOVA BH d.o.o. Sarajevo, FACE d.o.o. Sarajevo, RTV BN d.o.o. Bijeljina i TELEVIZIJA JEDAN d.o.o. Sarajevo. Dozvola je stupila na snagu 01.11.2019. godine a ubrzo nakon toga iz Multiplex service BH d.o.o. se povukla Face TV a na njeno mjesto je došla firma Dasto Semtel d.o.o.. Nakon višestrukog probijanja rokova emitovanja, dozvola je na kraju poništena od strane Regulatorne agencije.

Nakon neuspjelog pokušaja sa Multipleksom C, raspisan je tender za upravljanje Multipleksom D. Pobjednik na natječaju je bila kompanija Dasto Semtel d.o.o. iz Bijeljine. Dozvola od strane Agencije je izdata 22.11.2021. godine  sa rokom važenja od 15 godina. Za razliku od Multipleks service BH d.o.o., firma Dasto Semtel d.o.o. je puno ozbiljnije pristupila svemu te danas imamo instalirano ukupno 23 predajnika i emitovanje u svakoj od 9 digitalnih zona u BiH. Iako su i ovdje rokovi u određenoj mjeri probijeni, moramo biti zadovoljni urađenim poslom i činjenicom da se broj predajnika stalno povećava a samim time i procenat pokrivenosti teritorije BiH digitalnim tv signalom.
Zašto je važno da BiH dobije kvalitetno pokrivanje digitalnim tv signalom?

Vjerujem da su svi naši čitatelji upoznati sa činjenicom da je BiH preuzela određene međunarodne obaveze kada je u pitanju gašenje analognog tv signala. Gašenje tog signala je ubrzano zbog žalbi susjednih zemalja koje su imale smetnje u emitovanju zbog analognog tv signala koji dolazi iz naše države. Nakon gašenja mnogih predajnika sa kojih se emitovao analogni tv signal veliki broj građana je ostao bez mogućnosti praćenja značajnih kanala sa nacionalnim pokrivanjem, ovo je posebno bitno zbog činjenice da tek nešto više od 40% građana naše zemlje ima pristup nekom od kabl emitera koji emituju u BiH.

Na kraju našeg članka, donosimo i listu predajnika koji su do sada instalirani u Multipleksu D, uz napomenu da nisu svi zvanično pušteni u rad i da su neki od njih u fazi testiranja:


Izvor: dvbportal.net

Nema komentara