Weather (state,county)

Najnovije vijesti

MRT najesen pokreće treći kanal

Makedonska radio-televizija (MRT) najesen planira pokrenuti novi, treći televizijski kanal. Direktor MRT Marjan Cvetkovski kaže da u roku od 45 do 60 dana nakon stupanja na snagu Zakona o audiovizuelnim medijima, koji je sada u parlamentarnoj proceduri, može da starta novi kanal.

To neće biti specijalizirani kanal za jedan sadržaj, već će emitirati sport, muziku, filmski program i emisije, slično kao kanali Hrvatske radio-televizije ili RTS-a. Kanal će emitirati na makedonskom jeziku.

MRT 1 emitira 24-satni program na makedonskom jeziku, dok drugi kanal emitira na jezicima nacionalnih manjina u Makedoniji (albanskom, turskom, srpskom, romskom, vlaškom i bosanskom jeziku). Sobraniski Kanal (osnovan 1991.) je kanal koji se također nalazi u vlasništvu MRT-a a namijenjen je za prenose rada Skupštine (Sobranie). MRT posjeduje i jedan satelitski kanal namijenjen makedonskim gledateljima u dijaspori.

(vest.mk / media-sat.net)

Nema komentara