Weather (state,county)

Najnovije vijesti

Kanali MIR mijenjanju parametre na poziciji 75E

Operater ruskog obiteljskog kanala MIR objavio je da će stanice MIR, MIR +3h, MIR 24 i radio MIR od 27. marta 2014. biti dostupne putem novog satelita ABS-2 na poziciji 75°E.

Od 27.03.2014. do 02.04.2014. sprovodit će se paralelna distribucija kanala na starim i na novim parametrima. Od 02.04. kanali će se distribuirati isključivo s nove frekvencije na satelitu ABS-2.

Planirani tehnički parametri za stanice MIR od 27.3.2014:

satelit: ABS 2 (75°E)
frekvencija: 11,605 GHz
polarizacija: vertikalna
SR: 43200 ksyms/s
FEC: 7/8
norma: DVB-S
modulacija: QPSK
stanice: MIR, MIR +3h, MIR 24, Radio Mir

Izvor: tele-sat.info / parabola.cz

Prijevod: media-sat.net

Nema komentara