Weather (state,county)

Najnovije vijesti

Crna Gora na kraju trećeg kvartala imala 155 635 pay-TV pretplatnika

Agencija za elektronske medije Crne Gore objavila je da na kraju trećeg kvartala 2014. imala 155 635 pretplatnika televizijskih usluga (kablovske, MMDS, DTH, IPTV ili mobilnih usluga). Na dan 30. septembar 2014. godine, broj priključaka za distribuciju radio i televizijskog programa putem različitih KDS/MMDS/DTH/IPTV/mobilna platformi iznosio je 155.635.

U poređenju sa brojem priključaka na kraju juna 2014. godine i dalje je prisutan pozitivan trend u kretanju broja korisnika usluga distribucije radio i TV programa. Broj priključaka za period od tri mjeseca uvećan je za 2.034 ili 1,32%.

Još uvijek je prisutan trend opadanja broja domaćinstava koja koriste samo zemaljski prijem radijskih i TV programa. Na kraju posmatranog kvartala 20,10% domaćinstava u Crnoj Gori koristilo je samo zemaljski (analogni) tj. „besplatan" prijem radio i TV programa. Sa druge strane, ostala domaćinstva su se odlučila za korišćenje jedne od alternativnih platformi za distribuciju radio i TV programa, njih 79,90%.

Posmatrajući samo učešće nezemaljskih platformi, IPTV sa učešćem od 41% je na liderskoj poziciji na tržištu usluga distribucije radio i TV programa do krajnjih korisnika. Za njom slijedi DTH distribucija sa 31,96%, KDS platforma (13,18%), MMDS (12,73%) i mobilna platforma sa učešćem od 1,12%.

Nema komentara