Weather (state,county)

Najnovije vijesti

Crna Gora ima preko 200 000 pay-TV pretplatnika


Na dan 31. avgust 2017. godine, broj priključaka za distribuciju radio i televizijskog programa putem različitih platformi sa uslovnim pristupom u Crnoj Gori iznosi 201.017.

U poređenju sa brojem priključaka na kraju juna, za period od dva mjeseca, broj korisnika Pay-TV usluga je uvećan za 3.296 ili 1,67%.
Od navedenog broja priključaka, 4.733 se odnosi na priključke pravnih lica, dok se 196.284 priključaka odnosi na fizička lica odnosno domaćinstva.

Na kraju posmatranog perioda, ukupan broj priključaka je za 3,19% veći od broja domaćinstava u Crnoj Gori, odnosno broj priključaka koji se odnose na fizička lica je za 0,76% veći od broja domaćinstava.

Međutim, podaci o broju priključaka pokazuju da je u Podgorici i nekim primorskim opštinama (Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat) broj priključaka značajno veći od broja domaćinstava, dok je u većem broju opština u sjevernoj regiji1 broj priključaka oko 60% u odnosu na broj domaćinstava. Na osnovu navedenog se procjenjuje da približno 24.000 domaćinstava (oko 12%) još uvijek koristi samo besplatnu (Free to air) televiziju.

Posmatrajući broj priključaka u odnosu na broj domaćinstava, tražnja je najveća u primorskoj regiji, 129,66%. Navedeno znači da je broj priključaka platformi sa uslovnim pristupom veći od broja domaćinstava u ovoj regiji za 15.000. Slijedi središnja regija sa 106,26%, te sjeverna regija sa 64,39%. Iako se bilježi konstantan rast broja korisnika platformi sa uslovnim pristupom, samo neznatan dio ovog povećanja se odnosi na sjevernu regiju.

Posmatrajući samo učešće platformi sa uslovnim pristupom, KDS distribucija sa učešćem od 35,34% drži vodeću poziciju na tržištu usluga distribucije radio i TV programa do krajnjih korisnika. Slijede DTH (33,10%) i IPTV (28,48%). DVB-T2 ima učešće od 3,08%.

U posmatranom periodu prosječna cijena osnovnog paketa je iznosila 10,07€ (najviše 14,99€, najniže 5,00€). U osnovnom paketu korisnicima je dostupno, u prosjeku, 71 televizijskih kanala (najviše 196, najmanje 13).
Pet operatora koji u ponudi imaju dopunske pakete, u prosjeku nude 5 dodatnih paketa (najviše 10, najmanje 1). Prosječna cijena dopunskog paketa je 6,01€ (najviše 25,00€, najniže 2,00€).

U strukturi ponude dopunskih paketa najzastupljeniji su sportski i filmski sadržaji. Najprodavaniji dopunski paketi na teritoriji Crne Gore su PINK i HBO paketi sa učešćem od približno 10% i ARENA sa približno 8%.

Jedan operator pruža mogućnost da korisnici pristupe uslugama posredstvom interneta i putem aplikacija za mobilne terminale. Na ovakav način moguć je pristup određenom broju radio i TV programa iz ponude operatora. Uslugu „video on demand“ takođe pruža samo jedan operator.

Posmatrano u odnosu na ukupan obim pruženih usluga distribucije radio i TV programa do krajnjih korisnika, tj. ukupan broj prodatih osnovnih i dopunskih paketa, domaćinstvo koje koristi ovaj vid usluga, mjesečno u prosjeku, za njih izdvaja 10,35€.

Kada govorimo o platformama sa uslovnim pristupom (Pay-TV), pravo distribucije se vrši po osnovu devet izdatih odobrenja: tri kablovska, tri IPTV, jedan DTH, kao i dva odobrenja za zemaljsku platformu sa uslovnim pristupom (DVB-T2). Kako jedan od IPTV operatora, koji posjeduje odobrenje, još uvijek nije počeo sa pružanjem usluge, to se podaci iz ovog izvještaja odnose na osam odobrenja za distribuciju radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika.

Nema komentara