Weather (state,county)

Najnovije vijesti

Thaicom-8 će biti lansiran 2016.

Tajlandski satelitski operater Thaicom namjerava lansirati svoj telekomunikacijski satelit Thaicom-8 u prvoj polovini 2016. godine.

Nacionalna komisija za telekomunikacije (NBTC) nedavno je završila proces odobravanja za lansiranje satelita. Očekuje se da će Thaicom-8 biti lansiran na poziciju 78,5 stepeni istočno. Thaicom-8 će raditi pod istom licencom kao i Thaicom-7, na temelju projekta proširenja satelitske mreže koji proizilazi iz iste licence. Thaicom-8 će imati ukupno 24 Ku-band transpondera, a pokrivat će Tajland, Južnu Aziju i Afriku.

Nema komentara