Weather (state,county)

Najnovije vijesti

Eutelsat priprema sedam novih satelita do 2017.

Francuski satelitski operater Eutelsat lansirat će do 2017. godine ukupno sedam novih satelita, koji će biti smješteni na različitim orbitalnim pozicijama.

Za gledatelje u Evropi, zanimljiv će biti satelit Eutelsat 9B, koji će raditi na poziciji 9°E.

Još jedan satelit, koji će (možda) djelimično pokrivati Evropu, jeste Eutelsat 36C, a zamijenit će postojeći satelit Eutelsat 36A.

Ostali sateliti biće dizajnirani kako bi pokrivali teritorije izvan Evrope.

Satelitpozicijadatum startaglavne uslugepokrivenosttransponderi
Eutelsat 115 West B (ex SATMEX 7) (1) 114,9°W 1Q/2015 video, data Amerika 34 Ku, 12 C
Eutelsat 9B 9°E 2Q/2015 video Evropa 60 Ku
Eutelsat 8 West B 7°W/8°W 3Q/2015 video, data Bliski Istok, Afrika, Južna Amerika 40 Ku, 10 C
Eutelsat 36C (2) 36°E 4Q/2015 video, data, broadband Rusija, subsaharska Afrika 52 Ku, 18 Ka
Eutelsat 117 West B (ex SATMEX 9) (1) 116,8°W 4Q/2015 video, data, multi Latinska Amerika 40 Ku
Eutelsat 65 West A 65°W 2Q/2016 video, data, broadband Latinska Amerika 24 Ku, 10 C, 24 Ka
Eutelsat 172B (1) 172°E 1P/2017 data, multi, mobilne Azija, Pacifik 36 Ku, 14 C, 11 Ku HTS spotbeamy

(1) električni pogonski satelit: Eutelsat 115 West B i Eutelsat 117 West B biće pušteni u rad 6 do 8 mjeseci nakon starta, a Eutelsat 172B nakon 4 mjeseca

(2) u saradnji s RSCC

Izvor: parabola.cz

Nema komentara