Weather (state,county)

Najnovije vijesti

Polaris Media: Arena Sport promocija

Arena Sport promocija traje od 01. marta 2015. do 30. juna 2015!

Novi korisnici dobijaju Arena Sport paket po ceni od 1 dinar u prva tri meseca! Promocija se odnosi na nove korisnike koji se opredele za neki od sledećih paketa: Osnovni, Filmski, Premium, Osnovni + Filmski ili Premium + Filmski.

Promocija se ne odnosi na nove korisnike samostalnog Arena Sport paketa i samostalnog Arena Sport DUO paketa. Takođe, promocija se ne odnosi na pakete i kombinacije koji se plaćaju unapred,poručuju iz Polarisa.

Nema komentara