Weather (state,county)

Najnovije vijesti

Crna Gora na kraju prvog kvartala imala preko 156 000 pay-TV pretplatnika

Agencija za elektronske medije Crne Gore objavila je izvještaj o stanju tržišta usluga distribucije za prva tri mjeseca 2015. godine.

Na dan 31. mart 2015. godine, broj priključaka za distribuciju radio i televizijskog programa putem različitih (KDS/MMDS/DTH/IPTV/mobilna) platformi iznosio je 156.739.

U poređenju sa brojem priključaka na kraju decembra 2014. godine bilježi se pozitivan trend u kretanju broja korisnika usluga distribucije radio i TV programa. Broj priključaka u Crnoj Gori je za period od tri mjeseca uvećan je za 2.346 ili 1,52%.

Na kraju posmatranog kvartala, 19,54% domaćinstava u Crnoj Gori koristilo je samo zemaljski (analogni) tj „besplatan" prijem radio i TV programa. Sa druge strane, ostala domaćinstva su se odlučila za korišćenje jedne od alternativnih platformi za distribuciju radio i TV programa, njih 80,46%.

U tromjesečnom periodu, na nivou tržišta se bilježi povećanje broja priključaka od 1,52% i istovremeno rast broja korisnika svih nezemaljskih platformi (mobilna platforma 111,81%, KDS 6,39%, MMDS 0,92%, DTH 0,57% i IPTV 0,21%).


Posmatrajući samo učešće nezemaljskih platformi, IPTV sa učešćem od 41,09% je na liderskoj poziciji na tržištu usluga distribucije radio i TV programa do krajnjih korisnika. Za njom slijedi DTH distribucija sa 32,96%, MMDS (12,89%), KDS (12,37%) i mobilna platforma sa učešćem od 0,69%.

U posmatranom periodu prosječna cijena osnovnog paketa je iznosila 9,91€ (najviše 11,14€, najniže 6,05€). U osnovnom paketu korisnicima je dostupno, u prosjeku, 63 televizijskih kanala (najviše 93, najmanje 40). Šest operatora nemaju u osnovnoj ponudi radijske kanale, dok preostala dva operatora svojim korisnicama nude 3, odnosno 14 radijskih kanala.


Tri operatora nemaju dodatne pakete u svojoj ponudi, dok preostalih pet operatora u prosjeku nude 6 dodatnih paketa (najviše 7, najmanje 4). Prosječna cijena dopunskog paketa je 5,15€ (najviše 21,00€, najniže 2,54€). Tokom prvog kvartala 2015. godine bilježi se pad broja korisnika dopunskih paketa za 3,18% manje u odnosu na kraj 2014.godine.


Tražnja za dopunskim paketima, takođe, se razlikuje posmatrano po regijama. U odnosu na broj korisnika osnovnog paketa, tražnja za dopunskim paketima u primorskoj regiji iznosi 33,47%, u središnjoj regiji 32,94%, dok je u sjevernoj regiji značajno niža i iznosi 15,36%.
U strukturi ponude dopunskih paketa najzastupljeniji su sportski i filmski sadržaji, te sadržaji za odrasle. Najprodavaniji dopunski paketi na teritoriji Crne Gore su PINK paketi sa 28,85%, ARENA sportski paket sa 21,98%, te HBO 23,50%.

Šest od osam operatora u dijelu ili cijeloj zoni servisa distribuira radio i TV programe do krajnjih korisnika u digitalnoj tehnologiji. Iako većina operatora nudi i mogućnost prijema određenog broja TV programa u visokoj rezoluciji (HDTV) procenat korisnika koji se opredijelio za ovu mogućnost je relativno mali i iznosi 1,80% u odnosu na ukupan broj prodatih dopunskih paketa.


Dva operatora pružaju mogućnost da korisnici pristupe uslugama posredstvom interneta i putem aplikacija za mobilne terminale. Na ovakav način moguć je pristup određenom broju radio i TV programa iz ponude operatora. Ovim uslugama kod jednog operatora korisnici pristupaju besplatno, dok je kod drugog operatora ova usluga u eksperimentalnoj fazi i trenutno besplatna za sve korisnike.
Posmatrano u odnosu na ukupan obim pruženih usluga distribucije radio i TV programa do krajnjih korisnika, tj. ukupan broj prodatih osnovnih i dopunskih paketa, domaćinstvo koje koristi ovaj vid usluga, mjesečno u prosjeku, za njih izdvaja 10,75€.

Nema komentara