Breaking News
recent

Crna Gora na kraju prvog kvartala ima 149 618 pay-TV pretplatnika

Crna Gora je završila prvi kvartal 2014. sa ukupno 149 618 pay-TV pretplatnika, podatak je koji je objavila Agencija za elektronske medije Crne Gore.

U usporedbi sa brojem priključaka na kraju decembra 2013. godine i dalje je prisutan pozitivan trend u kretanju broja korisnika usluga distribucije radio i TV programa. Broj priključaka je za period od tri mjeseca uvećan je za 917 ili 0,62%.

Ako se pretpostavi da se svi ili najveći dio podataka o priključcima odnosi na korisnike iz kategorije domaćinstva i ti podaci se uporede sa zvaničnim podacima o broju domaćinstva u Crnoj Gori (iz 2011.) može se doći do približne slike o tome koja je primarna tehnologija koju domaćinstva u Crnoj Gori koriste za prijem radio i TV programa.

Još uvijek je prisutan trend opadanja broja domaćinstava koji koriste samo zemaljski (besplatni) prijem kanala. Na kraju prvog kvartala 2014. godine 23,19% domaćinstava u Crnoj Gori koristilo je samo zemaljsku televiziju. S druge strane, ostala domaćinstva su se odlučila za korištenje jedne od alternativnih platformi za distribuciju radio i TV kanala, njih 76,81%.

Iako je zabilježen rast ukupnog broja priključaka od 0,62%, dvije platforme su zabilježile pad korisnika, KDS (-0,31%) i MMDS (-6,6%).

Krajem 2013. Agencija za elektronske medije je izdala odobrenje za distribuciju radijskih i TV kanala operaterukod kojeg je pristup radio i TV programima obezbijeđen putem javne mobilne elektronske komunikacione mreže. Ova platforma je u fazi razvoja pa je tokom posmatranog perioda zabilježila rast od 272%.

Gledajući s aspekta pojedinih platformi koje domaćinstva koriste za prijem radio i TV kanala, može se doći do zaključka da IPTV platforma (32,21%) i DTH distribucija (24,32%) imaju veće tržišno učešće u odnosu na zemaljski prijem radio i TV kanala (23,19%), zatim slijede MMDS (10,50%) i KDS platforma (9,17%). Mobilna platforma ima udio od 0,61%.

Nema komentara:

Pokreće Blogger.