Weather (state,county)

Najnovije vijesti

UNA TV u digitalnoj zemaljskoj mreži Srbije

 

Dana 7. februara 2023., u prostorijama JP Emisiona tehnika i veze, pravni zastupnik TV Una Aleksandra Miladinović i v. d. direktora JP ETV Sava Savić, potpisali su Ugovor o pružanju usluga emitovanja televizijskog programa u digitalnom formatu, u distributivnoj zoni Avale, na ETV platformi, putem mreže zemaljskih predajnika.

TV Una se prijavila na javni konkurs objavljen prošle godine i dobila dozvolu Regulatornog tela za elektronske medije (REM) za pružanje medijske usluge emitovanja televizije putem zemaljskog digitalnog prenosa za zonu parcelacije Avale. 

 Ugovoreno je emitovanje programa TV Una u visokoj (HD) rezoluciji slike. Program TV Una se može primati putem zemaljske antene na kanalu 28 u širem području predajnika na Avali, na poziciji broj 4.

Nema komentara